Tapetworkshop med granbarkborren

Publicerad: 15 oktober, 2019
Tapetworkshop med granbarkborren

Fredag 25 oktober kl 16-19, Art Lab Gnesta

Välkommen på en workshop där vi arbetar konstnärligt med teckning och kollage för att närma oss granbarkborren och de mönster den skapar. Vi tittar på naturfilm och arbetar tillsammans för att ta fram en helt ny tapet!

I somras var Squid Squad på en vandring i skogen för att lära känna granbarkborren närmare. Granbarkborren är den insekt som gör mest skada i granskogarna. Modernt skogsbruk med endast granskog, istället för blandskog, har tillsammans med ett varmare och torrare klimat lett till stora angrepp. Vad kan vi lära oss om de globala skiften vi står mitt i, genom att närma oss en liten borre både konstnärligt och biologiskt?

Alla mellan ca 13-25 år är välkomna, även du som inte tidigare deltagit i Squid Squad. Det är gratis att vara med och vi bjuder på fika!

Har du frågor? Hör av dig till:
signe.johannessen@artlabgnesta.se, 070 877 63 85.

 


Squid Squad

Squid Squad är för dig mellan 13-25 år i (och runtom) Gnesta som vill engagera dig i frågor om klimat och miljö på olika sätt. Läs mer om Squid Squad