I flyktens väntrum – Paula Urbano

Publicerad: 16 oktober, 2014
I flyktens väntrum – Paula Urbano

18 oktober – 23 november 2014
Vernissage lördag 18 oktober kl 12-16

Vad händer med en människa när flykten blir till väntan?

Väg 57 sträcker sig genom Gnesta mot Flen. Där ligger Migrationsverkets förvar, ett boende för asylsökande flyktingar. Gnesta blir på så sätt ytterligare en punkt att passera för många människor med oviss slutdestination.

När konstnären Paula Urbano gästade Art Lab Gnesta hösten 2013 mötte hon en asylsökande man från Irak som blivit inlåst i förvaret i väntan på utvisning. Sedan dess har hon följt honom mellan Flen, Märsta, Eskilstuna, Bagdad och Teheran för att spela in en film. De arbeten som hon nu presenterar hos oss kan ses som förstudier till den längre filmen – två fristående arbeten som prövar olika perspektiv som konstnären mött under sin process.

Utsattheten i situationen ledde Urbano till den brittiska dramatikern Sarah Kane som parafraseras i videoverket ”I flyktens väntrum” (9.30 min). Genom att utgå ifrån delar ur Kane’s pjäs Psykos 4.48 med sig själv som skådespelare undersöker konstnären desperationen när någon fråntagits den mest basala kontrollen över sitt eget öde.

Kanes ord ekar vidare ut ifrån det lilla rummets videoinstallation. Om videon illustrerar de inre villkoren för en tillvaro i ovisshet, så manifesteras de yttre villkoren i utställningens stora sal. I installationen ”Väntans proportioner” bjuds besökaren att kliva in i ett rum i rummet. Storleken på dessa rum motsvarar dels ett lägenhetskök, dels Migrationsverkets besöksrum i Flen.

Paula Urbano gestaltar de högst sensibla, personliga upplevelserna istället för att söka förklaringsmodeller i samhällssystemet. Men hur systemen drabbar enskilda personer genom sin fysiska och psykologiska kringskärning är en insikt som borde drabba oss alla, för att så småningom kunna omsättas i ett mer solidariskt omvärldsengagemang.

Tack till Alejandro Leiva Wenger som följt Paula Urbanos arbete och bidragit med en text som presenteras i utställningen.

Utställningsgrupp: Signe Johannessen, Caroline Malmström, Peter Olsén och Erik Rören.

Press:

Artikel i Östra Sömlandsposten

Const/Rodeo tipsar