Art Lab Gnesta inleder samarbete med hembryggeri

Publicerad: 6 oktober, 2014
Art Lab Gnesta inleder samarbete med hembryggeri

Art Lab Gnesta har glädjen att presentera det nystartade företaget Gnesta hembryggeri AB, som blir våra nya grannar i huset på Bryggeriholmen i Gnesta.

Med start hösten 2014 hyr fastighetsägaren Stiftelsen Karl Schultz-Köln och Marita Mörck-Schultz ut delar av lokalerna i bryggerihuset till Gnesta hembryggeri AB. Företaget vänder sig till privatpersoner som har intresse av att tillverka öl för eget bruk. Kunderna kommer till Gnesta för att lära sig öltillverkningens grunder, och det går även att hyra utrustning för att komma igång med sin hembryggning.

Signe Johannessen, ordförande för Art Lab Gnesta säger: ”Sedan Art Lab Gnesta startade i bryggerihuset 2010 har vi velat arbeta med byggnadens historia. Men det har varit viktigt för oss att arbeta med de allra bästa. Efter samtal med representanter ur familjen Spendrup har vi nu kommit fram till en spännande samarbetsform. De kan öl, och de har en historisk koppling till bryggerihuset”.

I Bryggeriet har det funnits outnyttjade delar som Art Lab Gnesta inte tidigare haft möjlighet att utveckla. Samtidigt som Gnesta hembryggeri flyttar in i dessa outnyttjade rum renoverar föreningen två befintliga ateljéerna för gästande konstnärer. Detta gör också att Art Lab Gnesta kan ge konsten som produceras i huset ännu bättre förutsättningar. Parallellt med att företaget etableras planerar Art Lab Gnesta en vidare konstnärlig undersökning av bryggerikultur samt huset och ortens historia. Samarbetet är även förankrat hos grannarna i BRF Bryggeriholmen.

”Intresset för hembryggning har ökat under senare år, och jag tror att det här är en satsning som ligger rätt i tiden. Förhoppningen är att kunna attrahera ölvänner och framförallt sörmlänningar som länge drömt om att tillverka eget öl och som av olika anledningar aldrig gjort slag i saken” säger det nya företagets ordförande Mia Spendrup.

”Att vi hyr ut till Gnesta hembryggeri som bygger på kursverksamhet är helt i linje med vår arbetsmetod, som handlar om deltagande och kunskapsförkovring” avslutar Signe Johannessen.