Plein Air Residency

– Art Lab Gnesta och Västerås konstmuseum samarbetar kring konstnärlig nyproduktion

Mellan 2019-2021 bjuder Art Lab Gnesta och Västerås konstmuseum in tre nordiska/baltiska konstnärer till residencyvistelse och nyproduktion av konst i ett interdisciplinärt samarbete som växer utifrån landskapen i Sörmland och Västmanland. De tre konstnärerna bjuds in att bo på Art Lab Gnesta och inleda arbeten utifrån frågor om det omgivande landskapet.

I en tid där många konstaktörer har svårt att fokusera resurserna till att stödja produktionen av nya konstverk, vill vi genom samarbetet ge utrymme och möjlighet för nya konstverk att växa fram, i samtal med lokala röster, vetenskapliga och historiska referenser. Vistelserna skräddarsys för de inbjudna konstnärerna, med fokus på möten med kompetens på platsen.

 


Inbjudna konstnärer

Nayab Ikram (f.1992, Mariehamn) är fotograf, bildkonstnär och konstnär-curator av pakistansk diaspora från Åland, baserad i Åbo. Ikram arbetar med begrepp som känslan av mellanförskap, kulturell identitet, det kollektiva minnet och post-internet. Hon utforskar begreppen med hjälp av symboler, ritualer och abstrakta former genom fotografi, performance och installationer. Ikram tog kandidatexamen i kultur och konst 2015, med examen i fotografi, från Novia University of Applied Sciences i Jakobstad, Finland. Tillsammans med den tvärvetenskapliga konstnären Ramina Habibollah, bildar hon också den kuratoriska duon in a way. Arbetet hos oss presenterades i Västerås konstmuseums utställning Föreställningar om jorden.

Anna Ihle (f. 1984, Stavanger) har under de senaste åren skapat konstverk som undersöker arbetets betydelse i vår tid. Hon skulpterar i sten, snider trä, kokkärl för guld och bjuder in andra att diskutera sina arbetsprocesser. Hon ställer ofta frågor som: När är din arbetsdag över? Vad anser du som arbete? Hej, vad tänker du på när du arbetar? När är timmarna direkt efter arbetet rekreation och inte bara rehabilitering? Tack vare vare intresset för arbete återvände hon till Stavanger 2016, en tid då stadens invånare upplevde stora förändringar i sin arbetssituation. Ihle har studerat på Konstfack i Stockholm och vid National Institute of Design i Ahmedabad, Indien. Arbetet hos oss presenterades i utställningen m/other becomings

Goda Palekaitė (1987, Vilnius) är konstnär och forskare vars verk kombinerar visuella, litterära, performativa och antropologiska metoder. Arbetet utvecklas i långsiktiga projekt som utforskar politiken bakom historiska berättelser, drömmar och kollektiv fantasi och sociala förutsättningar för kreativitet. Godas arbete utgår från ett intresse för Ivan Aguélis relation till mystik och landskap. Arbetet presenteras 2022 i ett samarbete med Västerås konstmuseum och Aguélimuseet i Sala.

Foto: Nayab Ikram (vänster), konsteverk av Anna Ihle i utställningen m/other becomings till höger.

Projektet genomförs med stöd av:

Nordisk kulturkontakt