Paula Urbano

Som AIR Sörmland-stipendat tillbringade Paula Urbano en tid i ateljéprogrammet hösten 2014, ett arbete som lade grunden till flera nya verk: I flyktens väntrum, Väntans proportioner och filmen Flyktingen av den sorgliga skepnaden.

Vi presenterade hennes arbete i utställningen I flyktens väntrum med start i oktober 2014. Därefter har verken utvecklats och turnerat till en rad konsthallar runtom i Sverige.