Cajsa von Zeipel

Cajsa von Zeipel har återkommit till Art Lab Gnesta för flera storskaliga produktioner, bl a är skulpturerna i Lento Violento och Zoo Collective helt eller delvis producerade hos oss. Verken producerades för utställningar på Galleri Andréhn-Schiptjenko i Stockholm, men har sedan dess rest i både Sverige och internationellt för utställningar på flera andra konstmuseer och sålts till olika samlingar.

Hösten 2013 presenterade vi Cajsa von Zeipels arbete i soloutställningen Bat, parallellt med det tidiga videoverket De vita händerna av poeten och konstnären Rut Hillarp.

www.cajsavonzeipel.com

Bat ur ZOO COLLECTIVE - Cajsa von Zeipel. Foto: Tobias Bernstrup.