Nu öppnar Cajsa von Zeipel och Rut Hillarp

Publicerad: 28 september, 2013
Nu öppnar Cajsa von Zeipel och Rut Hillarp

Bat ur ZOO COLLECTIVE - Cajsa von Zeipel. Foto: Tobias Bernstrup.

Cajsa von Zeipel – Bat, 2013
I projektrummet: Rut Hillarp – De vita händerna, 1950

5 oktober – 24 november 2013
Vernissage 5 oktober kl 12-16

Sommaren 2012 arbetade konstnären Cajsa von Zeipel intensivt med en större produktion under en ateljévistelse hos Art Lab Gnesta. Ett år senare bjöd vi tillbaka henne för ytterligare en nyproduktion. Vi är glada att nu kunna presentera Bat ur den färska serien skulpturer Zoo Collective som producerats hos oss 2013.

Bat – översatt både fladdermus och slagträ – intar stora utställningssalen hos Art Lab Gnesta under hösten. Verket porträtterar en ung kvinna i en fladdermuslik pose, hängandes från taket. Cajsa von Zeipels arbeten refererar både till tonårens populärkultur som till renässansen och antika ideal. Skulpturernas vita ytor bär samtidigt på en undersökning om kvinnlig sexualitet och utforskandet, eller utplåningen, av det egna jaget.

I projektrummet intill visas poeten Rut Hillarps De vita händerna från 1950, ett tidigt exempel på svensk experimentfilm som belönades med pris för bästa smalfilm samma år. Hillarp kallade själv verket ”en dikt utan ord” och gestaltar genom ett symbolistiskt bildspråk legenden om Tristan och Isolde.  Lidande och lidelse låg nära varandra i Hillarps konstnärliga och poetiska produktion, likaså idén om autopossesion – självbesittning.

Kvinnlig sexualitet, maktlekar och historiska referenser är något som återkommer både hos von Zeipel och Hillarp. Över sextio år separerar deras arbeten i tid, men bredvid varandra utgör de komplexa uppgörelser med den begränsande kvinnorollen och ett möjligt erotiskt jag.