Paula Urbano tilldelas AIR Sörmland 2013

Publicerad: 18 juni, 2013
Paula Urbano tilldelas AIR Sörmland 2013

Installationsvy från utställningen I flyktens väntrum.

Paula Urbano kommer under sin vistelseperiod på Art Lab Gnesta att arbeta kring ett flyktingtema, i det här fallet politisk asyl. Genom att använda sig av film tänker sig konstnären att skapa ett psykologiskt porträtt av människan och dess brytpunkter i livet.

Paulas arbete berör ett aktuellt tema för Sörmland och därför har juryn sett det intressant, att genom att tilldela Paula Urbano AIR Sörmland 2013, kunna visa på hur samtidskonsten genom hennes arbete kan belysa frågor om identitet och migration. Paula Urbano är född i Huddinge, Stockholm och är nu bosatt i Stockholm. Hon tog sin examen från Konstfack 2008.

AIR Sörmland är ett nyinrättat stipendium som vänder sig till svenska, nordiska och baltiska samtidskonstnärer som är intresserade av en arbetsperiod i en sörmländsk kontext. Stipendiet är ett samarbete mellan Art Lab Gnesta, Eskilstuna konstmuseum, Katrineholms konsthall samt länskonstkonsulenten i Sörmland.

Juryn för AIR Sörmland 2013 har bestått av Caroline Malmström, curator Art Lab Gnesta, Kenneth Åström, chef Eskilstuna konstmuseum, Truls Olin, chef Katrineholms konsthall, Maria Hallberg, länskonstkonsulent i Sörmland samt Per Hasselberg, verksamhetsledare för Konstfrämjandet. Totalt 46 ansökningar inkom.