Konferens: Samtidskonstdagarna 2019

Välkommen på 2019 års upplaga av Samtidskonstdagarna! Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. I år har konferensen temat ”Hållbar/töjbar”. Samtidskonstdagarna 2019 produceras av Statens konstråd i samarbete med Art Lab Gnesta, Grafikens Hus, Södertälje konsthall med stöd från Södertälje kommun och Region Sörmland.


När: 1–3 oktober

Var: Södertälje och Gnesta.
Program: Ladda ner fullständigt program (PDF)


BOKA BILJETT

Deltagaravgiften för Samtidskonstdagarna 2019 är 1000 kr och täcker gemensamma måltider under konferensen.

För självorganiserade och konstnärsdrivna organisationer erbjuds ett begränsat antal platser till ett reducerat pris på 500 kr. För att få tillgång till detta erbjudande, mejla till samtidskonstdagarna2019@statenskonstrad.se


Samtidskonstdagarna 2019 fokuserar på konstorganisationernas hållbarhet

Konstfältet har tidigare beskrivits utifrån begreppet ekosystem för att synliggöra samspelet mellan aktörer i varierande storlek och värdet av små och medelstora konstverksamheter i detta större ekosystem. Under Samtidskonstdagarna vill vi bjuda in deltagarna att samtala om konstfältets hållbarhet, bortom diskussionen om värde. Vilka relationer mellan olika konstaktörer behöver bli mer hållbara? Vilka plattformar kan vi använda eller utveckla för att kunna ta våra konstnärliga verksamheter vidare? Vilka strukturella förändringar behövs för att möta konstfältets nuvarande och framtida utmaningar?

Socioekonomisk och politisk hållbarhet
På flera platser i landet är konstorganisationer, viktiga för lokalsamhället och konstfältet, utsatta för budgetnedskärningar. Det finns också påtryckningar, inte minst från politiskt håll, som ifrågasätter konstorganisationerna som självklara delar av samhällsutvecklingen. Kraven är höga, stöden otillräckliga. Hur mycket kan dessa verksamheter töjas innan de brister? Kan vi återbruka begreppet hållbarhet och tillsammans föreställa oss vad som krävs för att konstorganisationer ska bli just hållbara? Behöver konstorganisationerna förändra sina arbetssätt för att bli starkare lokalt och i samhället i stort?

Hållbarhet i relation till klimatet
Mänsklig påverkan på klimatet, klimatneutralitet, klimatpåverkande utsläpp, omställning, klimatpepp och klimatångest är några av begreppen som vi har vant oss vid att höra mer och mer såväl i medierna som i vardagen. Vad har konstorganisationerna för möjligheter att skapa medvetenhet kring individens och samhällets ansvar för rättvisa och jämlikhet i relation till miljöfrågor? Vilka omställningar behöver konstorganisationerna genomgå för att bättre möta samtidens klimatutmaningar?

Inspirerande föreläsningar och medskapande samtalsformat utlovas där deltagare själva får möjlighet att diskutera dessa frågor och komma fram till vägar vidare.

Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. Detta är andra gången Statens konstråd är huvudarrangör.


Program

Ladda ner fullständigt program (PDF)

1 oktober, Södertälje konsthall
17.00 Registrering och öppning för utställningen Internationella motståndsmuseet 1978–2020

2 oktober, Trombon, Södertälje
08.00 Kaffe och registrering
09.00 Introduktion till Hållbar/töjbar
09.10 Workshop: Orientera sig i den komplexa samtiden som konstaktör
12.30 Lunch
13.30 Pass 1 med parallella workshops i Södertälje och Gnesta
15.30 Kaffe
16.00 Pass 2 med parallella workshops i Södertälje och Gnesta
18.30 Middag och mingelkväll i Art Lab Gnestas regi

3 oktober, Tom Tits, Södertälje
08.00 Kaffe
08.30 Introduktion till dagen
09.00 Workshop: Hur kan vi bli mer responsiva till konstens utveckling?
Med bl a representanter för Kulturdepartementet, Kulturrådet, Postkodstiftelsen, Kulturkontakt Nord
10.45 Panelsamtal med Grafikens Hus: Vad gör man när det värsta händer?
11.15 Workshop: Vad är hållbart ledarskap?
12.00 Lunch
13.00 Workshop: Idéer, möjligheter och vägar framåt
15.00 Nätverksträffar och studiebesök till bl a Under Tallarna, Södertälje konsthall, Art Lab Gnesta
Programmet beräknas avslutas kl 17.00.

Alla medverkande i Samtidskonstdagarna 2019 bjuds in att hålla valbara presentationer och workshoppar. Det betyder att alla deltagare inte kommer att lyssna på alla medverkande. Här är lite vidareläsning om de hittills bekräftade medverkande och vad de kommer att fokusera på:

Konstnärsdrivna Enough Room for Space, Bryssel och Pitcha, Lumumbashi
Medverkar med en workshop som utgår från deras samarbete “On trade off” – Vad har bilmärket Tesla, den eventuella öppningen av en litiumgruva i Kongo och det omdiskuterade Centralafrikanska museet i Tervuren gemensamt? Vad innebär den nya gröna ekonomin?

Sofía Hernández Chong Cuy, sedan 2018 chef för Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Utgår i sin medverkan i Samtidskonstdagarna 2019 från ett brev som skickades av en grupp konstnärer till konstinstitutionen 2017. I brevet krävde konstnärerna en genomgripande avkolonisering av institutionen.
Läs brevet här

Francis McKee, chef för Center for Contemporary Arts, Glasgow
Beskriver konstinstitutionen, som erhåller majoriteten av sitt stöd från staden, som en open source-verksamhet. 2018 påverkades även CCA med full kraft av branden som förstörde Glasgow School of Art för andra gången på fyra år. I hans workshop utgår McKee bland annat från några av frågorna som dök upp som en följd av branden.
Här presenterar han CCA Glasgow på Fantastic Institution-konferensen i Belgien 2017

Konstnärsdrivna Mustarinda, Kainuu, ochHelsinki International Artist Program, Helsingfors, har inlett ett treårigt samarbete för att ta fram en plattform för fossilfria konstnärliga metoder och praktiker. Under Samtidskonstdagarna 2019 kommer de att hålla i en workshop om vad en konstorganisation kan göra för att accelerera omställningen till en fossilfri kultur.

Programgrupp: Nina Beckmann, Olivia Berkowicz, Sebastian Dahlqvist, Signe Johannessen, Joanna Sandell och Giorgiana Zachia.


Vad händer på Art Lab Gnesta under Samtidskonstdagarna?

Middag

Under kvällen den 2/10 bjuder Art Lab Gnesta in till en middag kännetecknad av lågtryck, högtryck och olika extremväder. Middagen utgår från Art Lab Gnestas nybyggda växthus på 120 kvm och växer vidare ut i andra delar av den konstnärliga verksamheten som bedrivs i tegelbyggnaden från 1903. Middagen lagas av vänner och grannarna på Allas Kafé, del av mötesplatsen Vår Lokal i Gnesta.

Meteorologisk kartläggning

I en osäker och till stor del oförutsägbar verklighet blir längtan efter prognoser för att förstå och fastställa det nuvarande och det stundande allt större. Med hjälp av meteorologiska strategier ger denna workshop nya perspektiv på inre och yttre väderlekar och relationen mellan dem. Genom övningen undersöks samtidens krav på mätbarhet och människans längtan efter att förutspå framtiden, men också icke-vetandets potential och konstens förmåga att arbeta med det ännu icke sedda.

Workshopen har utformats och leds av tre av oss som driver Art Lab Gnesta:
Sebastian Dahlqvist, konstnär och curator.
Signe Johannessen, konstnär och konstnärlig ledare.
Caroline Malmström, verksamhetsledare och konstnärlig ledare.

Tillsammans arbetar de med Art Lab Gnestas konstnärliga och diskursiva innehåll genom publikationer, utställningar, nätverksbyggande och händelser. Arbetet rör sig mellan lokala träsk, skolor och skogar till konstinstitutioner runtom i och långt bortom Sverige.

Performance: Oraklet / Post Human

Ur det blågrå höstvatten som omfamnar Bryggeriholmen där Art Lab Gnesta är beläget stiger ett orakel upp för att ge dunkla och mångtydiga svar på några av samtidens stora frågor. Orakel av latinets orare, tala, har i alla tider gett människor svar på stora och komplexa frågor. Mest berömt är Apollons orakel i Delfi, men orakel har funnits i alla delar av världen och fortfarande idag återfinns de på vissa platser. Längtan efter ett orakel som talar till och vägleder människan genom den förstörelse hon har skapat besvaras under kvällen i en performance som bygger på ett samarbete med poeten och författaren  Kristina Sigunsdotter.


Mer information

Du hitta mer information gällande resor, logi, samt anmälan hos Statens konstråd.

SKD

Foto: Ricard Estay. Bilden är från Samtidskonstdagarna 2018 i Boden.