The Tree – Gustaf Broms och Limitations – Nanna Hallberg

Publicerad: 16 november, 2012
The Tree – Gustaf Broms och Limitations – Nanna Hallberg

17 november – 16 december 2012

Art Lab Gnesta bjuder in till den sista utställningen inom ramen för Green Year 2012. Under året som gått har vi producerat projekt och utställningar som rör relationen mellan människa och natur, bland annat ur aspekter som bostadsfrågan, livsmedelproduktion och övergödningen av den intilliggande Frösjön.

I årets sista utställning visar vi två verk som båda berör människans ambivalenta möte med naturen – både som del av den men också främmande inför den.

The Tree – Gustaf Broms
(2009-2012) trekanalig videoinstallation, ca 56 minuter
Genom att filma ett träd under ett år, från vinternatt till vinternatt, undersöks naturens rytm. The Tree presenteras i en mörklagd sal, endast med befintligt ljud från trädets växtplats. De svarta figurer som rör sig kring trädet skapar symboler för ett antropocentriskt perspektiv – som språk, religion och ägande. På så sätt kastar verket ljus över människans relation till naturen. Men i en tid då hela jordklotet är kartlagt, stora delar av landytan är kultiverad och då vi dessutom utmanas av globala klimathot som konsekvenser av mänskligt handlande – är skillnaden mellan natur och kultur lika påtaglig som vi påstår? The Tree är ett försök till försoning, en sammanflätning mellan två sidor av mänskligt liv; som biologisk process och som intellektuell varelse.

www.orgchaosmik.org

Limitations – Nanna Hellberg
(2010) video, 1:13 min
I en långsam, drömlik sekvens möts en människa och en varg. All den laddning som rovdjuret bär med sig, historiskt och kulturellt, väver in ett underliggande hot om våld. Limitations presenterar en koreografi över språket och svårigheten att kommunicera med den andre. Relationen balanserar på en knivsegg, redo att tippa över, i ett tyst gränsland och en studie av makt.

www.nannahellberg.com