Gnestopia

Publicerad: 25 maj, 2012
Gnestopia

2 juni – 22 juli 2012

Gnestopia Konst- och jordbrukskollektivet Kultivator har under våren 2012 bjudit in elever från årskurs 4 och 5 i Gnestas skolor till ett projekt om nya sätt att leva och bo. I ”Gnestopia” har de utgått från Art Lab Gnestas stora utställningssal och skapat verktyg för att gestalta önskade framtidsscenarion med fokus på form och system för att bygga på höjden. Arbetet som började på på plats i skolorna har fortsatt via Kultivators ateljé till stora salen hos Art Lab Gnesta. Resultatet är en skulptural byggnad som utmanar en konventionell syn på hur vi ska leva och bo. I den färdiga byggnaden kan också andra barn som besöker Art Lab Gnesta under sommaren fortsätta arbetet med att genom lek tänka runt framtida sätt att bo många tillsammans. Kultivator är ett experimentellt samarbete mellan ekologiskt jordbruk och konstnärlig praktik baserat i Dyestad på Öland. Projektet har genomförts med generöst stöd från Skapande skola. Utställningen pågår t o m 22 juli.

I projektrummet: Grassworks – Emma Göransson I Emma Göranssons video ”Grassworks” som visas i Art Lab Gnestas projektrum sommaren 2012 flätas starrgräs av ett par händer. Starrgräs har traditionellt skördats och torkats i flätor, och det närmast rituella flätandet minner även om en osynliggjord kvinnlig hantverkstradition. Grassworks är ett antimonumentalt ingrepp som inom loppet av några timmar försvinner och återgår till naturen. Emma Göransson är konstnär, forskare och lärare på Konstfack. Ö-projektet sjösätts Tillsammans med konstnären Patrick Dallard har elever från Gnestas skolor arbetat konstnärligt och lekfullt med vatten i olika former mot en förståelse för vatten som förutsättning för liv. Nu i projektets sista fas sjösätts öar av återvunnen plast täckta med levande vattenväxter. Under sommaren inbjuds besökarna att njuta av detta nya landskap, en flytande trädgård som smälter samman med en halvt bortglömd och förvildad vrå av Gnesta. Release: tidskriften Fält I det första numret av tidskriften Fält har vi samlat konstnärliga projekt som visas hos Art Lab Gnesta under 2012, inblickar hos lokala initiativ och bjudit in konstnärer, skribenter och fotografer att tolka temat. Fält är en tidskrift om konst, växtlighet och odling för beröringspunkter mellan samtida urban kultur och landsbygd. Baserad i de konstproduktioner och presentationer som genomförs på Art Lab Gnesta vill vi skapa en språngbräda för samtal om bl a  livsmedelsproduktion, skogen, djurhållning, gröna fingrar och konst. Diskussionen fortsätter! Under hela 2012 arrangeras utställningar, workshops och samtal hos Art Lab Gnesta. Vi bjuder in till middagar för att fånga upp idéer och strömningar om hur vi kan välja annorlunda och breda arbeta för en hållbar utveckling. Välkommen!