Rhythm

Publicerad: 3 oktober, 2011
Rhythm

12 oktober – 11 december 2011
Nils Völker, Åsa Ersmark, Kultivator och Tobias Bernstrup

Rytm är upplevelsen av den regelbundna växlingen mellan starkare och svagare moment i återkommande förlopp. I Art Lab Gnestas första utställning i de nya lokalerna på Bryggeriholmen i Gnesta sätter fyra inbjudna konstnärer tempot för husets framtida aktivitet.

Rhythm-8

”Mer än något annat är tekniken ett medel för att undkomma den direkta livserfarenheten, att skyla nakenheten som det medför att vara hud mot hud med tillvaron.”[1]
Nils Völkers installation Thirty Six har intagit den gamla bryggsalen. Gula plastpåsar formar en ljuspelare som hänger fritt från taket. Långsamt rör de sig, skiftar form och ljus, och skapar en rytm inte olik våra egna andetag. Så samspelar de med ljuset som strilar in i salen och den sena höstens tidiga solnedgångar.
Thirty Six kombinerar högteknologiska lösningar för att nå en organisk känsla, en konstruerad förnimmelse av liv. Samtidigt som verket fascinerar tack vare sitt direkta uttryck kan det få oss att reflektera över hur vi förhåller oss till teknik idag och vilka mellanmänskliga funktioner som redan överförts till teknikens våld.

I projektrummet visas Åsa Ersmarks Saturn. En stadig Saturnusplanet tjuter och viskar till oss genom radiosignalerna i NASA:s ljudupptagning. Men strax skiftar stämningen, Saturnus ringar släpper och långsamt smälter planeten undan.
Den romerske guden Saturnus, som fått ge namn åt planeten, var enligt myten gift med kyskhetens gudinna Bona Dea som hedrades under nattliga fester då männen var förbjudna och områdets maskulina skulpturer övertäckta. Filosofen Genevieve Lloyd har visat hur tänkande och förnuft historiskt varit manligt kodat, det kvinnliga associerats till känsla och kaos och hur denna uppdelning fått fäste i västerländsk filosofihistoria.
”The reflections of the order and Reason of the universe is supposed to be less clear in the souls of women than in those of men. Their souls originate from the fallen souls of men who were lacking in Reason; hence they are closer to the turbulence of non-rational accretions to the soul.” [2]
Universum är en man. Men Saturnus smälter nu. Det är dags för en ny världsordning.

”The toilet is a part of the history of human hygiene which is a critical chapter in the growth of civilisation.”[3]
Konst- och jordbrukskollektivet Kultivator från Öland tjuvstartar nästa års tematiska satsning på vårt förhållande till naturen. I anslutning till den nyinstallerade biologiska toaletten gör Kultivator en hyllning till den indiske sociologen Bindeshwar Pathak, grundare av Sulabh International och till toaletten i allmänhet.
Toaletten, med sina associationer till ett evigt pågående kretslopp, ses här som en struktur för värdighet, hälsa och resursutnyttjande. I Sverige är den självklar, men i skenet av den indiska Sulabh-rörelsens miljöarbete blir den en förebild för jämsides ekologiskt och social utveckling, och ett sätt för oss att värdera och omvärdera det vi redan har.

”Förr eller senare måste musiken äga rum. Musikens ägande av rum är av ett annat slag än fastighetsägarens. Men likväl är det ett ägande och ytterst ett våld.”[4]
Under utställningens vernissage framför Tobias Bernstrup en performance utifrån sitt kommande album Sing My Body Electric. I sin egen omisskännliga performancepersona iklädd avancerade kostymer i högblank latex adresserar han frågor om identitet och kön. Gränsen mellan det virtuella och det verkliga aktualiseras här i mötet mellan klassicism, gotisk noir och dataspelsestetik.

Utställningen Rhythm är en hyllning till ART LAB Gnesta och dess tillblivelse. Till skillnad från kommande utställningsprogram, som fördjupas tematiskt årsvis, har de medverkande konstnärerna nu bjudits in av styrelsen utifrån en intuitiv process som speglar verksamhetens uppkomst. Som en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle, vill ART LAB Gnesta bygga broar mellan konstnärer, närmiljö och andra konstinstitutioner. De fyra konstverken som presenteras i utställningen representerar ART LAB Gnestas första hjärtslag, oumbärliga för den rytm som kommer att genomsyra hela projektet.

[1] Granström, Helena – Alltings mått, 2008, s 116.
[2] Lloyd, Genevieve – Man of Reason – ”Male” and ”Female” in Western Philosophy, 1984, s. 5.
[3] Pathak, Bindeshwar – Sulabh International Museum of Toilets, http://www.sulabhtoiletmuseum.org/
[4] Fleischer, Rasmus – Det postdigitala manifestet – hur musik äger rum, 2009, s 69.