Gnesta målarvägg

Gnesta målarvägg är nu borttagen, begravningen av väggen var den 11 april 2015.

Gnesta målarvägg invigdes 12 oktober 2013 i Art Lab Gnestas trädgård och var en plats för alla att uttrycka sig kreativt. Väggen var en del av Gnesta konstnärliga ungdomsråd och leddes av Emanuel Hallklint och Annika Sundin i samarbete med unga från Gnesta. Projektet har möjliggjorts med generöst stöd av Allmänna arvsfonden.

Vill du måla?

Bor du i Gnesta kommun och vill måla storskaligt så är Nyköpings Graffitivägg numera ditt närmsta alternativ. Se även Graffitifrämjandets lista över öppna väggar