Sjølingstad, Akureyri, Haghed, Gnesta

Projektet med arbetstiteln Sjølingstad, Akureyri, Haghed, Gnesta öppnar upp och fördjupar konstnärernas arbete utifrån dessa mindre orter i Sverige, Norge och Island. I fokus står frågor om det textila hantverket historiskt och idag, och vi arbetar nära lokal kunskap och föreställer oss tillsammans möjliga lokala framtider för den textila produktionskedjan. Arbetet präglas av experimentella förhållningssätt och syftar till att stimulera ett konstnärligt tänkande såväl inom som utanför projektgruppen.

Under två år, 2018–2020, arrangerar vi träffar för att aktivera, fördjupa och sprida kunskap utifrån olika textila fibrer som länge använts i Norden: ullen, linet, hampan och nässlan. I en samtid där omfattande och onödiga transporter av både produkter och människor medverkar till att förstöra planeten vill vi utgå ifrån vad som redan finns här på plats och vara med att popularisera och sprida kunskap om andra möjliga förhållningssätt till textilkonsumtion. Projektet utgår ifrån handens arbete och människans historiska försök att mästra den lokala biotopen: odling, skörd och vidarebearbetning av fibern som också den präglats av de lokala förutsättningarna.

Till dessa träffar inbjuds experter, lokala kunskapsbärare och andra inom konst- och textilfältet. Studiebesök varvas med föreläsningar, interna workshops och samtal. På så sätt skapar vi ett nytt nätverk av mindre orter i Sverige, Island Norge – och stimulerar rörelser mellan äldre kunskap och nya kunskapsbärare. För att ge tillbaka till platsen arrangerar vi workshops öppna för allmänheten utifrån konstnärernas intressen och egna kunskapsområden. Workshoparna bygger på handarbete, konversation och reflektion – vad utvecklas organiskt när man arbetar praktiskt med något.

Inbjudna konstnärer: Lina Sofia Lundin (SE), Franz Petter Schmidt (NO), Hildur Bjárnadottir (IS)
Curator Caroline Malmström