Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält

Projektet syftar till att formulera en ny nationell handlingsplan för ett mer rättvist konstfält. Projektet vill generera kunskap och utforska konstnärliga handlingsutrymmen genom att med byråkratin som verktyg göra konstpolitik.

Nu är den släppt

Handlingsplanen kan köpas för 150 kr för privatpersoner och 250 kr för institutioner och organisationer. Alla intäkter från försäljning av handlingsplanen går till en nystartad fond med syfte att stödja projekt som bidrar till att avkolonisera och avsegregera konstfältet. Läs mer och beställ

Projektet Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält drivs av Konstfrämjandet Stockholm och Art Lab Gnesta och syftar till att formulera en ny nationell handlingsplan för ett mer rättvist konstfält. Projektet vill generera kunskap om kulturpolitik och utforska konstnärliga handlingsutrymmen genom att med byråkratin som verktyg göra konstpolitik.
Handlingsplanen kommer att publiceras i bokform och lyftas till politisk nivå för att driva fram ett politiskt arbete för att skapa social rättvisa och motverka ett segregerat konstfält.

Projektet utgår från ett utkast till en handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält som Macarena Dusant, på uppdrag av Art Lab Gnesta, skrev under våren 2017. Detta utkast finns att läsa i sin helhet i det åttonde numret av Art Lab Gnestas tidskrift Fält.

Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält genomförs i fyra delar:

  1. Kartläggning och kontakt med aktörer som berörs av handlingsplanen.
  2. En tredagarskonferens på Art Lab Gnesta dit aktörer från hela landet tillsammans arbetar fram en ny handlingsplan.
  3. Turné till samtliga av landets konsthögskolor där handlingsplanen presenteras och bjuder in lokala politiker och tjänstepersoner till diskussion.
  4. Publikationen släpps och distribueras.

Projektledare är Sebastian Dahlqvist, Macarena Dusant och Ulrika Flink. Projektet genomförs med stöd av Kulturbryggan.

Projektets visuella form är framtagen av formgivaren Nathalie Ruejas. Nathalie är illustratör och grafisk formgivare. Hon driver Estudio Lucha där hon framförallt verkar för att vidga kontexten utanför den akademiska konstvärlden med lättillgängliga format och utforskar ämnen som rasism, ableism, mellanförskap och könsidentitet.