Skapande skola

Ändå sedan öppningen av Art Lab Gnesta 2011 har vi samarbetat med skolor. Genom deltagarbaserade workshops ger vi unga möjligheten att vara med att skapa någonting bestående, och få kunskap om de demokratiska processer som är fundamentet för vårt samhälle. I en rad projekt jobbar vi med unga mot en gemensam förståelse av samtidskonstens metoder och demokratins funktioner.

Vi syr ihop konceptet utifrån enskilda skolors behov. Det kan röra sig om allt från en halvdags skapande-boost till en kurs som går över en hel termin.

Om skapande skola är nytt för er eller om resurserna inte räcker till så kan vi även hjälpa till med att skriva och skicka in ansökan till Kulturrådet.

Maila info@artlabgnesta.se för mer info.

I Swamp Camp tillbringade vi en heldag i träsket med 100 st åttondeklassare från Frejaskolan i Gnesta, konstnärer och forskare.