Signs taken for Wonders – Munish Wadhia

Publicerad: 2 november, 2019
Signs taken for Wonders – Munish Wadhia

Foto: Munish Wadhia

16 november – 22 december 2019
Utställningen är öppen fredagar, lördagar och söndagar kl 12-16.

Olja rinner nerför tunna trådar, över en symaskin, metallspolar och trådrullar som knutits upp i taket. På en svart vägg är tigrar tecknade, som en tråd mellan de koloniala fantasierna på tändsticksaskar producerade i Sverige, neutralitetsprincipen och den statliga kampanjen om “en svensk tiger”.

I utställningen Signs taken for Wonders återvänder konstnären Munish Wadhia till de bilder och objekt som omgav honom under uppväxten, men med en dekolonial blick som osäkrar deras givna betydelser. Rummen fylls av objekt och målningar som lösgjorts från sina tidigare sammanhang och visar på släktskap mellan bilder som länge ansetts stå långt ifrån varandra. Leken och slumpen har varit vägledande strategier i arbetet, eftersom de möjliggör att det verkligt subjektiva kan komma till uttryck.

De förmodat indiska landskapen på målningarna av de hinduiska gudarna visar sig vara europeiska, de virkade dukarna från den lokala loppisen i Gnesta bär på samma mönster som en mandala. Vilka nationalistiska och koloniala strategier ligger bakom förståelsen och värderingen av dessa bilder? Och hur utövar de fortfarande sitt förtryck?

Utställningstext (pdf)