”Capri Battery”, Joseph Beuys 1985 *

Green Lab

Med fokus på den materiella processen vill Green Lab bidra till förnyade konstnärliga uttryck – både genom att lyfta fram okända eller bortglömda kunskaper och genom att utveckla alternativa tekniker och material. Green Lab är ett pilotprojekt, där konsthögskolor, uppdragsgivare, återförsäljare och producenter blir naturliga samtalspartners, liksom kollegor och professionella yrkesutövare i angränsande verksamheter.

Konstvärlden är full av magiska materiallösningar på alla tänkbara problem. Om en konstnär behöver gjuta av en död katt eller simulera ett flygplan finns makalösa möjligheter; silikon, plaster, polyamida material, glasfiber, skulpturvaxer… Men även konstnärer har ett ansvar att arbeta långsiktigt hållbart, och många av dessa material innehåller komponenter som är skadliga för både människa och natur.

Den förändring som är absolut nödvändig inom konstproduktionen ligger framför allt i konstnärernas, konstskolornas och uppdragsgivarnas händer. Kompetenshöjning och kritiskt tänkande är av största vikt inom alla tre områdena; exempelvis bör konstnären tänka kritiskt, och ställa frågor och krav på sin materialleverantör; konstskolorna bör lära ut hållbara metoder så att konstnärskåren i framtiden får bättre förutsättningar att göra kloka val; och uppdragsgivaren bör inkludera – och budgetera för! – miljöperspektiv i sin beställning.

Kunskaper, kontakter och information görs tillgängliga via Green Labs Materialguide samt i Green Lab-bloggen. Du kan själv delta i utbytet genom att bli medlem i Green Lab på facebook – välkommen!

Green Lab genomförs av Art Lab Gnesta med medel från KUN/BUS.

Till Green Labs Materialguide
Till Green Lab-bloggen

Till Green Lab på facebook

*Bilden lånad från National Galleries of Scotland.

 

Kommentarer inaktiverade.