Foto: Bengt Björkbom

Bryggeriet

Verksamheten vid Gnesta bryggeri startade redan på 1870-talet, men det var inte förrän 1903 den nuvarande byggnaden på Bryggeriholmen i Gnesta uppfördes efter ritningar av arkitekten Arvid Ahrnborg. Öltillverkningen pågick fram till tidigt 1960-tal, då produktionen flyttades till Vårby. Därefter stod Bryggeriet mer eller mindre tomt i flera årtionden.

Gnesta bryggeri innan renovering

Bryggeriet innan renoveringen

2010 inköptes fastigheten av Stiftelsen Karl Schultz-Köln och Marita Mörck-Schultz, varpå en inre renovering startade. Stiftelsens syfte är att förvalta och tillgängliggöra det kreativa arvet från målaren, industridesignern och forskaren Karl Schultz-Köln och möbeldesignern Marita Mörck-Schultz. För det ändamålet förfogar stiftelsen över ett våningsplan i Bryggeriet, reserverat för arkiv och forskning, medan övriga lokaler hyrs av föreningen Art Lab Gnesta.

Före sin bortgång i slutet av 2013 deltog den då nittiotvåårige Karl Schultz-Köln aktivt och kraftfullt i planeringen av Bryggeriets framtid. Våren 2014 gavs boken om hans liv och konstnärskap ut. Samtidigt fortskrider arbetet med en dokumentärfilm.

Läs mer om Bryggeriets historia hos Sörmlands museum.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *